Meny Stäng

Porcelain gallery

by Else-Gun Glantz

Velcome,
On this page you can see artworks of Else-Gun Glantz, made on porcelain.
Else-Gun was an artist living in Sweden, where she where teaching porcelain painting.

All artworks in this gallery are private and not for sale.

Välkommen,
På denna sidan kan du se målningar av Else-Gun Glantz utförda på porslin.
Else-Gun var född i Åhus och bodde sedan 1963 i Helsingborg, där hon höll kurser i porslinsmålning.

Alla målningar i detta galleri är privata och ej till salu.